Nie ma zakazu dokarmiania ptaków

zakaz_karmienia_ptakow

Jako adwokat broniłem dwóch starszych pań w sprawie o wykroczenie przed Sądem Rejonowym w Olsztynie. Sąsiadowi nie podobało się to, że kobiety karmiły ptaki. Jednak klientki nie odpowiadały za dokarmianie ptaków, jak mogłoby się wydawać. W tym miejscu można zadać pytanie: czy dokarmianie ptaków jest zabronione, kto i gdzie może go zakazać?

Moje klientki odpowiadały oczywiście na podstawie art. 145 Kodeksu wykroczeń tj. za zanieczyszczanie czy zaśmiecanie miejsca dostępnego dla publiczności. Z takiego właśnie przepisu odpowiadają najczęściej ludzie w sprawach dotyczących karmienia zwierząt. Nie ma bowiem ustawowego zakazu karmienia ptaków. Co więcej rada gminy także nie ma uprawnień do wprowadzania podobnych zakazów na swoim terenie.
Rada Miejska w Łodzi w uchwale z dnia 13 maja 2009 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi z dnia 1 lutego 2006 r. Nr LXII/1185/06 wprowadziła przepis na mocy, którego „Niedopuszczalne jest dokarmianie gołębi w innych miejscach niż miejsca wskazane przez właściciela”. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w Wyroku z dnia 12 maja 2016 r. sygn. akt II SA/Łd 240/16 stwierdził nieważność powyższego zapisu.
W uzasadnieniu Sąd stwierdził, że sformułowanie „niedopuszczalne jest” w rzeczywistości prowadzi do zakazu karmienia gołębi w innych miejscach niż wskazanych przez właściciela nieruchomości. Regulacja taka wykracza natomiast poza delegację wskazaną w art. 4 ust 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która nie daje gminom podobnych kompetencji. Co prawda art. 4 ust. 2 pkt 6 tej ustawy upoważnia organ gminy do uregulowania obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. Jednak gołębie tak jak i inne dzikie ptaki nie są zwierzętami domowymi w myśl ustawy o ochronie zwierząt (Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 lutego 2014 r. sygn. akt II OSK 2746/13).

Przy okazji warto przytoczyć definicję zwierzęcia domowego zawartą w uzasadnieniu do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 kwietnia 2009 r. sygn. akt II OSK 1953/08:

Zwierzęciem domowym nazywa się takie zwierzę, które trzymane jest w domu lub mieszkaniu dla zaspokojenia potrzeb emocjonalnych człowieka, jako zwierzę towarzyszące człowiekowi lub jako swoista ozdoba czy też atrakcja mieszkania. Zwierzę domowe traktowane jest zwykle przez domowników jako pupil lub członek rodzinnego stada. Pupilem określa się najczęściej osobnika, który jest lubiany bardziej niż inne osobniki tego samego gatunku, ale również wychowanka lub podopiecznego. Ten sam gatunek zwierzęcia (np. świnia domowa) może być zwierzęciem chowanym dla mięsa, hodowlanym (w celu dalszego rozmnażania) lub domowym. Pies trzymany na placu, którego ma pilnować przed intruzami jest zwierzęciem użytkowym. Trzymany w obejściu gospodarstwa rolnego nadal pełni rolę użytkową, a zwierzęciem domowym staje się dopiero z chwilą nawiązania więzi emocjonalnych pomiędzy człowiekiem i zwierzęciem oraz przyznania mu przez ludzkie stado prawa do przebywania razem z ludźmi w ich najbliższym otoczeniu, na zasadzie członka stada.

Zatem z powyższych rozważań jasno wynika, że rada gminy nie może wprowadzić zakazu dokarmiania ptaków z uwagi na brak stosownego upoważnienia ustawowego. Możliwe za to wydają się zapisy mówiące o zaleceniach czy pouczeniach.

Pojawia się jednak pytanie czy zakazać karmienia ptaków może zakazać na swoim terenie wspólnota czy spółdzielnia mieszkaniowa. W tym przypadku sytuacja może kształtować się odmiennie z uwagi m.in. na inne podstawy do wydania takiego zakazu. W wyroku z dnia 2 grudnia 2016 r. sygn. akt I ACa 1023/16 Sąd Apelacyjny w Krakowie wskazał na swobodę właściciela rozporządzania swoją rzeczą, jeżeli czyni to w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego. Także każdy przypadek wprowadzenia podobnych zakazów przez spółdzielnie albo wspólnotę mieszkaniową należy być rozpoznawany indywidualnie.

Wracając do art. 145 Kodeksu wykroczeń:

Art. 145. Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.

Za karmienie ptaków zatem mandat nie grozi jednak przy dokarmianiu należy utrzymywać porządek, karmić w pewnej odległości od budynków, nie karmić resztkami pokarmowymi i sprzątać niezjedzoną karmę.

czy_mozna-karmic_ptaki

Artykuł z Gazety Olsztyńskiej na temat dokarmiania ptaków

sad_uniewinnil_za_karmienie_ptakow

Artykuł z Gazety Olsztyńskiej o wygranym procesie w sprawie dokarmiania ptaków.

czy_jest_zakaz_dokarmiania_ptakow

adwokat Paweł Socha

Blog o postępowaniu w sprawach nieletnich

Strona Kancelarii Adwokata Pawła Socha na FB

 

 

Reklamy

3 comments

  1. Pingback: Jak dokarmiać ptaki w bloku, aby uniknąć kłopotów z sąsiadami | Semini

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s