Miejsce zamieszkania dziecka

miejsce_zamieszkania_dzieckaKodeks cywilny jasno określa miejsce zamieszkania osoby fizycznej jako miejscowość, w której ta osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu. Inaczej sprawa ma się z miejscem zamieszkania dzieci. Pozostają one pod opieką rodziców i w związku z tym pozbawione są możliwości wyboru miejsca zamieszkania, miejsce to jest ściśle związane z miejscem w którym mieszkają rodzice. Czytaj dalej

Reklamy

Wieża widokowa w Giżycku

wieza_cisnien_gizyckoGiżycko znane jest jako malowniczo położone wśród mazurskich jezior miasteczko, nie dziwne zatem, że stanowi nie lada atrakcję dla wszelkiej maści wodniaków. Warto jednak zejść na ląd i to nie tylko w celu odwiedzenia tawerny. Szczególnie ciekawe mogą być odwiedziny w wieży widokowej. Czytaj dalej

II Olsztyńska Konferencja Penitencjarna

Plik_000(7)W dniu 15 maja 2017 r. odbyła się II Olsztyńska Konferencja Penitencjarna „Cele wykonywania kary izolacyjnej”. Organizatorami wydarzenia była Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego Wydziału Prawa i Administracji oraz Koło Naukowe Międzynarodowej Polityki Penitencjarnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Czytaj dalej

Św. Jan Gwalbert patron leśników

img_0510Idąc przez las nad ukrytą wśród bagien rzeczkę, natknąłem się na nietypową, stojącą na rozdrożu kapliczkę. Okazało się, że to kapliczka poświęcona św. Janowi Gwalbertowi, oficjalnemu patronowi leśników. Wybudowana została z okazji 90 lecia Lasów Państwowych przez Nadleśnictwo Wichrowo. Jak to ze świętymi bywa św. Gwalbert przeszedł w swoim życiu cudowną przemianę. Czytaj dalej

Rozwiązanie darowizny

rozwiazanie_darowiznyDarowizna jest umową, której treść stanowi zobowiązanie darczyńcy do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Zazwyczaj darowizna dokonywana jest pomiędzy osobami, między którymi występuje związek emocjonalny czy zależności rodzinne. W praktyce niestety bywa, że z różnych powodów stosunki te ulegają pogorszeniu. Wówczas często darczyńca próbuje darowiznę odwołać. Szczególną sytuacją jest przypadek darowizny dokonanej przez osobę, która następnie zostaje ubezwłasnowolniona. Czytaj dalej