Rozwiązanie darowizny

rozwiazanie_darowiznyDarowizna jest umową, której treść stanowi zobowiązanie darczyńcy do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Zazwyczaj darowizna dokonywana jest pomiędzy osobami, między którymi występuje związek emocjonalny czy zależności rodzinne. W praktyce niestety bywa, że z różnych powodów stosunki te ulegają pogorszeniu. Wówczas często darczyńca próbuje darowiznę odwołać. Szczególną sytuacją jest przypadek darowizny dokonanej przez osobę, która następnie zostaje ubezwłasnowolniona. Czytaj dalej

Wstęp dziecka na salę rozpraw

dziecko_na_rozprawieW obecnym stanie prawnym osoby niepełnoletnie nie mają możliwości wstępu na posiedzenie jawne sądu w charakterze publiczności. Ograniczenie to dotyczy spraw prowadzonych na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego oraz Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Trwają jednak prace nad zmianą tych przepisów. Czytaj dalej

Upływ terminu przypadającego w sobotę. Czyli sobota jak dzień wolny od pracy w prawie cywilnym.

sobota_dniem_wolnym_od_pracy_według_kodeksu_cywilnegoOd dnia 1 stycznia 2017 r. zmianie uległo brzmienie art. 115 KC, który regulował kwestie upływu terminu jeżeli jego koniec przypada na dzień ustawo wolny od pracy. Dotychczas sobota na potrzeby prawa cywilnego nie była uważana za taki dzień. Z uwagi na wprowadzoną zmianę status soboty uległ zmianie. Czytaj dalej

Jednakowo umocowani pełnomocnicy

pismoZgodnie z Kodeksem cywilnym możliwe jest ustanowienie więcej niż jednego pełnomocnika, również z takim samym umocowaniem. Zasadą jest, że każdy z pełnomocników może działać sam, mocodawca ma jednak możliwość ustanowienia pełnomocnictwa łącznego. Czytaj dalej